Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

درباره ما

شرکت تولیدی پوشاک قهرود را بیشتر بشناسید...

کارخانجــات تولیدی پوشـاک روستا قهرود یکی از مجموعه های بـرجسته و از صـــادر کنندگــــان نمونه پوشاک کشبــاف و بافتنــی در ایـــران است که در ســـــال 1359 در زمینـــــی به مســـــاحت 70000 متر مربع پایـــه گذاری و تاسیس گردید.

این واحد بزرگ تولیدی با احساس لزوم برنامه ریــزی برای صادرات به کشورهای اروپایــــی و حوزه خلیج فارس، از همان بدو امر خود را مجهز به پیشرفته ترین امکانات برای تولید البســـه در رده های سنـــی نوزاد تا بزرگســـال نمود و خوشبختانه هم اکنون با تولید حدود دو میلیون ثــوب انواع البسه در سال و صادرات بخش عمده آن به کشورهای اروپــایی و عربی، بارها به عنوان واحد نمونه صادراتی در سطح ملی و استانی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران معرفی گردیده است.

اين مجموعه با استفاده از تخصص و دانش مديران و تكنيسينهاي تواناو بهره مندی ازتبحركارگران، توانسته با بهره وری بالا از ظرفيتهای سخت افزاری و نرم افزاری خود استفاده نمايد. كارخانه قهرود، مجهز به آخرين تكنيك ماشينهای فنی وارد شده از آلمان، ژاپن ،وايتاليا وديگر كشورهای اروپايی مطرح ميباشد.

براي حصول اطمينان از بكارگيری كيفيت لازم، در تمام طول مراحل توليد، دپارتمان نمونه برداری كاملا مجهز، به موازات استوديو طراحی مدل و الگو ، پاسخگوي نيازهای خريداران درطول سال ميباشد.
نهايتا اينكه ، اين مجموعه بزرگ توليدی تمام امكانات اساسي و اصلی توليد رادر يك جا فراهم و جمع آوری نموده و آماده تامين نيازشما براي انواع البسه و پارچه و كش ميباشد.

افتخارات

گواهی نامه ها و افتخارات شرکت تولیدی پوشاک قهرود